Verabschiedung von Lehrkräften

Am letzten Schultag wurden im Rahmen eines Abschlussessens einige Lehrkräfte verabschiedet.

Zurück

Kaplan Seliger,Regina Nitt und Thomas Bader werden von Rektor Graf verabschiedet

Weiter

Hier fehlen noch fölgende Lehrkräfte: Frau Stadler-Pöhlmann, Frau Böhmer, Herr R. Herzing, Herr Haberberger, Herr Krellner,Herr Gmelch

Graf, Helmut 

 

Sebald, Alfons 

5a 

Haberberger, Herbert 

5b 

Lin 

Schacht, Hannelore 

5g 

Lin 

Meyer, Irene 

5g 

Lin 

Cieslak, Christa 

6a 

Grewe, Ulrich 

6b 

Lin 

Zaloga, Kornelia 

6g 

Lin 

Keefer, Irmgard 

6g 

LAA 

Bader, Thomas 

7a 

Herzing, Thorsten 

7b 

Lin 

Fuchs, Erika 

M7 

Mahlert, Joachim 

8a 

Herzing, Rupert 

8b 

Lin 

Kurz, Ursula 

M8 

Heimberg, Albrecht 

9a 

Berner, Arnold 

9b 

Lin 

Lindner, Maria 

9c 

KR 

Müller, Günther 

M9 

Lin 

Schoberth-Altkofer 

M10a 

Lehner, Markus 

M10b 

FÖL 

Arnold, Rudolf 

 

Böhme, Jürgen 

 

FL 

Böhme, Peter 

 

Lin 

Böhmer, Gabriele 

 

Dipl. Rel. Päd. 

Brinkmann, Birgit 

 

FÖL 

Gebhard, Edwin 

 

Gmelch, Hans 

 

Rel. Lin 

Gräf, Barbara 

 

Lin 

Hofmann, Daniela 

 

FL 

Krellner, Johann 

 

FLin 

Leitz-Singer, Jutta 

 

FL 

Nitt, Erich 

 

FLin 

Nitt, Regina 

 

FLin 

Ondrusek, Bettina 

 

FLin 

Rauh, Margit 

 

LAAin 

Reithmeier, Doris 

 

Kaplan 

Seliger,Andreas 

 

FLin 

Stadler-Pöhlmann, Claudia 

 

Will, Karl-Heinz 

 

LAAin 

Wölk, Julia